Od 25 marca do 10 kwietnia szkoła wprowadza obowiązkowe nauczanie na odległość tak zwane ” zdalne nauczanie”.

W tym celu kontakt uczniów z nauczycielami będzie możliwy poprzez:

  • Dziennik elektroniczny,
  • Pocztę elektroniczną,
  • Facebooka, Skypa, WhatsAppa i inne komunikatory,
  • Platformę ZOOM,
  • Stronę szkoły – zakładka dla ucznia „zdalne nauczanie”.

Zobowiązujemy wszystkich uczniów do podjęcia określonej przez szkołę aktywności. Oprócz uczestniczenia w  zajęciach on-line obowiązkowe będzie wykonywanie poleceń nauczycieli umieszczanych w dzienniku elektronicznym i przekazywanych poprzez inne komunikatory. Ocenie podlegać będzie  aktywność podczas zajęć,  przesyłane prace pisemne wymagające samodzielności i inne efekty pracy uczniów zlecone przez nauczycieli.

image_pdfimage_print