60 LAT ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. T. KOŚCIUSZKI W BRZOZOWIE

Dzieje Zespołu Szkół Budowlanych to istotna część historii Brzozowa i Ziemi Brzozowskiej. Gdy miasto obchodziło w 1959 roku 600-lecie swojego istnienia, została otwarta nowa placówka oświatowa – Szkoła Rzemiosł Budowlanych o 3-letnim okresie nauczania. Zmieniająca się rzeczywistość stawiała przed oświatą kolejne wyzwania – stąd pojawiające się nowe nazwy placówki (Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół Budowlanych), nowe kierunki kształcenia i rozwój bazy.

Przez 6 dekad szkolne mury opuściło blisko 14 tys. absolwentów. Swoją wiedzą i umiejętnościami poświadczają, że praca pedagogów może przynieść dojrzałe owoce. Są wśród nich nie tylko przedstawiciele zawodów budowlanych, geodeci, ale także handlowcy, policjanci, wojskowi, pielęgniarki, pracownicy urzędów, księża, muzycy, nauczyciele. Szkoła dała im gruntowne podstawy pod przyszłą drogę zawodową i starała się ich przygotować do radzenia sobie z wyzwaniami, które niesie życie.

Od 2017 roku dyrektorem szkoły jest jej absolwent, a później nauczyciel mgr inż. Tomasz Kaczkowski. Podsumowując ostatnie 2 lata, stwierdził: Myślę, że udało się w szkole wiele zrobić. Do najważniejszych spraw należy zaliczyć przeprowadzenie kapitalnego remontu głównego budynku dydaktycznego – została wymieniona instalacja c.o. wraz z kotłownią, instalacja elektryczna, teletechniczna, odmalowano wszystkie pomieszczenia, odnowiono część administracyjną. Drugim bardzo ważnym przedsięwzięciem była budowa boiska wielofunkcyjnego – to inwestycja, której projekt został zainicjowany, gdy dyrektorem szkoły był Jan Prejsnar. Realizujemy także kolejne projekty unijne. Szkoła wypiękniała, wywołując podziw wracających do niej po latach absolwentów, stając się nowoczesną szkołą na miarę XXI wieku.

27 września 2019 r. odbyły się obchody 60-lecia Zespołu Szkół Budowlanych. Tym razem nie był organizowany zjazd absolwentów. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w brzozowskiej bazylice. Dalsza część jubileuszu miała miejsce w szkole, a zainaugurował ją symboliczny akt – ślubowanie uczniów klas pierwszych. Następnie dyrektor Tomasz Kaczkowski przedstawił zarys dziejów ZSB, wyrażając uznanie dla pracy poprzednich dyrektorów, którzy wnieśli olbrzymi wkład w rozwój szkoły oraz dziękując pedagogom za przekazywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności. Słowa podziękowania skierował także do władz oświatowych, pracowników, rodziców, absolwentów i sprzymierzeńców placówki za wspieranie jej działań w tworzeniu dobrych warunków do pracy i nauki.

Zaproszeni goście w swoich przemówieniach podkreślali ważną rolę szkoły – w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Szkoła to szczególne miejsce, które staje się symbolem tego, co najbardziej wartościowe – zdobywania wiedzy, kształtowania charakterów, zawierania cennych przyjaźni. Dzieląc z Państwem radość tego wyjątkowego dnia, serdecznie gratuluję wszelkich osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych uzyskanych na przestrzeni minionych lat – powiedziała Ewelina Drozd, wizytator z Podkarpackiego Kuratorium Oświaty.

Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd w liście gratulacyjnym stwierdził: Minione sześć dekad było czasem dobrze wykorzystanym (…). Dziś z dumą i satysfakcją możecie spoglądać na historię szkoły, w której wiele pokoleń uczniów odkrywało świat i poszukiwało życiowej drogi. Wyrazy uznania i życzenia przekazali także: Szymon Stapiński – Burmistrz Brzozowa, Jan Bałuka – Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania „Solidarność” Regionu Podkarpacie, Zofia Cwynar – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie, st. bryg. Krzysztof Folta z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie oraz Zdzisław Kędra reprezentujący Cech Rzemiosł Różnych w Brzozowie.

Uczestnicy uroczystości obejrzeli także film prezentujący historię i teraźniejszość szkoły, a finał spotkania wypełniła część artystyczna, w której młodzież zaprezentowała humorystyczne scenki ilustrujące specyfikę uczniowskiego życia. Pamiątką jubileuszu jest okolicznościowy folder zawierający bogaty materiał zdjęciowy, doskonale ilustrujący wydarzenia, które kształtowały oblicze szkoły w ciągu sześćdziesięciu lat.

Halina Baran

Zobacz zdjęcia

image_pdfimage_print