Bezpłatne zajęcia dla uczniów – „Mobilności w obszarze europejskiego rynku pracy – usługi sieci EURES”

Doradca zawodowy zaprasza!

Otwarte granice i możliwość poszukiwania pracy w innych krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego to dla wielu osób szansa na podjęcie zatrudnienia. Nie wolno jednak zapominać o zagrożeniach jakie taki wyjazd niesie. Warto przygotować się dobrze zarówno do wyjazdu jak i do powrotu. Na różnego typu zagrożenia szczególnie narażeni są młodzi ludzie, dla których to niejednokrotnie próba podjęcia pierwszego (sezonowego) zatrudnienia. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie organizuje bezpłatne zajęcia na temat „Mobilności w obszarze europejskiego rynku pracy – usługi sieci EURES”. Oferta wyżej wymienionych zajęć realizowana jest przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Podczas spotkania poruszane są następujące tematy:

  • w jaki sposób należy przygotować się do wyjazdu i powrotu do kraju,
  • jak bezpiecznie poszukiwać pracy za granicą,
  • o usługach sieci EURES – Europejskich Służb Zatrudnienia,
  • informacje na temat powrotu do kraju – m.in. formalności przed wyjazdem i po powrocie do kraju, przeprowadzka, praca, itp.

Zajęcia prowadzone są przez Doradcę EURES, który udziela wsparcia w zakresie poszukiwania bezpiecznych ofert pracy oraz informuje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z uwagi na obowiązujące ograniczenia związane z COVID 19 w trosce o bezpieczeństwo uczestników i prowadzących, zajęcia zrealizowane są w formule on-line i przeznaczone są dla pełnoletnich uczniów. Wszelkie szczegóły dotyczące formy i trybu przeprowadzanych zajęć ustalane są każdorazowo przed terminem ich realizacji. Czas trwania: około jedna godzina lekcyjna tj. 45 minut.

Bardzo proszę wszystkie zainteresowane osoby o kontakt za pomocą e-dziennika.

Alicja Dereń

image_pdfimage_print