Cukiernik

 

cuk1Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne.

W czasie 3-letniego pobytu w szkole nauczysz się między innymi :

• obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych,
• dobierania surowców do produkcji określonego wyrobu cukierniczego,
• sporządzania półproduktów cukierniczych,
• sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych,
• dekorowania wyrobów cukierniczych.

Wiedzę ogólną uczniowie zdobywają w czasie 3 dni w tygodniu w szkole. Praktyczna nauka zawodu (2 dni w tygodniu) odbywa się w zakładach pracy. Ponadto uczniowie corocznie wyjeżdżają na miesięczny kurs dokształcający, gdzie zdobywają wiedzę zawodową.

Po ukończeniu szkoły będziesz mógł pracować:cuk2

• w zakładach wytwarzających artykuły cukiernicze, takie jak: ciasta, wyroby czekoladowe, lody, pieczywo cukiernicze, wyroby karmelowe,
• możesz samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik absolwent ma możliwość zdawania egzaminu czeladniczego.

 

Na rynku pracy poszukiwani są wykwalifcuk3ikowani cukiernicy ze znajomością tradycyjnych metod produkcji wyrobów cukierniczych oraz ze znajomością nowoczesnych trendów.