Dydaktyka cyfrowa w szkole XXI wieku

Rozwój technologii informacyjnych, nieustannie wymusza zmiany w sposobie pracy i funkcjonowaniu społeczeństwa. Technologie Informatyczno – Komunikacyjne (TIK) są w stanie zapewnić szybszy i bardziej efektywny rozwój, jeśli są należycie wykorzystywane. W dniach 2-3.03. oraz 6-7.03.2020 r. w Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki odbywało się szkolenie mające na celu poznanie i wykorzystanie metod TIK.

W szkoleniu pn. Dydaktyka cyfrowa w szkole XXI wieku”, obejmującym 32 godz. dydaktyczne udział wzięło 10 nauczycieli ZSB w Brzozowie. Poprzez zajęcia teoretyczne jak i praktyczne zapoznali się oni z m. in. metodami wykorzystania Technologii Informatyczno – Komunikacyjnych do prowadzenia lekcji poprzez efektywne wykorzystywanie dostępnego w szkole sprzętu.

Szkolenie miało na celu podnieść kompetencje cyfrowe nauczycieli, które przyczynią się do rozwoju umiejętności wśród uczniów m. in. poprzez obsługę urządzeń cyfrowych, wykorzystanie cyfrowych programów oraz aplikacji wspomagających nauczanie. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani również z nowymi metodami kształcenia za pomocą wykorzystania narzędzi cyfrowych oraz dostępnych w Internecie narzędzi dydaktycznych.

Nauczyciele biorący udział projekcie podkreślają jego wartość oraz uzyskane efekty kształcenia, a w szczególności praktyczne aspekty szkolenia.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

image_pdfimage_print