II Powiatowy Konkurs Wiedzy Prawnej

Karol Freus, uczeń klasy 1TB2, laureatem II Powiatowego Konkursu Wiedzy Prawnej.

„Pasieka” – Fundacja Rozwoju i Wsparcia przeprowadziła na terenie Powiatu Brzozowskiego dwa Powiatowe konkursy z wiedzy prawnej. Z uwagi na wymogi sanitarno-epidemiologiczne spowodowane stanem pandemii oraz potrzebę zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dla uczestników, konkursy zostały przeprowadzone w formie zdalnej. Konkursy zostały poprzedzone realizacją przez Fundację Pasieka serii warsztatów prawnych dla uczniów.
Udział w konkursie wzięły szkoły ponadpodstawowe z terenu Powiatu Brzozowskiego: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie, I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Brzozowie i Zespół Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki w Brzozowie.
 
Laureatami I Powiatowego konkursu z wiedzy prawnej zostali:
1. Natalia Telesz – I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Brzozowie,
2. Weronika Buczek – I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Brzozowie,
3. Weronika Florczak – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie.
 
Laureatami II Powiatowego konkursu z wiedzy prawnej zostali:
1. Aleksandra Wyżykowska – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie,
2. Karol Freus – Zespół Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki w Brzozowie,
3. Karolina Sokalska – I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Brzozowie.
 
Serdecznie gratulujemy. Zwycięzcy otrzymają nowoczesne elektroniczne opaski sportowe, zaś wszyscy uczestnicy materiały promocyjne Powiatu Brzozowskiego. Konkursy zostały zrealizowane pod patronatem Starosty Brzozowskiego oraz patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie. Konkurs jest sfinansowany ze środków otrzymanych od Powiatu Brzozowskiego.
Aby zapoznać się z działalnością Fundacji Pasieka – zapraszam na stronę internetową www.fundacjapasieka.pl
image_pdfimage_print