Informacja – zdalne nauczanie

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w  dniach 24. 10. 2020 r. – 8. 11. 2020 r. w Zespole Szkół Budowlanych im Tadeusza Kościuszki w Brzozowie wprowadza się system zdalnego nauczania dla wszystkich przedmiotów i rodzajów zajęć.

Obok zajęć ogólnokształcących i zajęć teoretycznych zawodowych do zdalnego nauczania dołączają zajęcia praktyczne realizowane na warsztatach szkolnych.

W okresie od 24 10.2020 r. do 8.11.2020 r. uczniowie branżowej szkoły I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. 

Nauczanie zdalne będzie się odbywać zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Zdajemy sobie sprawę, że mogą pojawić się problemy z dostępem do Internetu i komputera. Wówczas prosimy o kontakt ze szkołą za pośrednictwem wychowawcy klasowego, a postaramy się tę sprawę rozwiązać.
Prosimy wszystkich naszych uczniów, aby aktywnie i terminowo brali udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych gdzie nauka polegać będzie na zdalnym nauczaniu. W wielu sprawach czy problemach prosimy o kontakt z nauczycielem przedmiotu lub wychowawcą klasowym. Pomocą także służyć będzie pedagog szkolny. Prosimy o bieżące śledzenie e-dziennika, strony internetowej szkoły oraz facebooka szkolnego.

Prosimy również wszystkich uczniów o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i dbanie o własne zdrowie.

Informacja MEN- kliknij.

Rozporządzenie MEN z 23.10.2020 r. – kliknij.

image_pdfimage_print