Konkurs multimedialny dla szkół ponadgimnazjalnych

Zespół Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki w Brzozowie ogłasza konkurs multimedialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu brzozowskiego “Rozsławili Ziemię Brzozowską”.

Regulamin konkursu w rozwinięciu.

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU POD NAZWĄ
„ROZSŁAWILI ZIEMIĘ BRZOZOWSKĄ”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizator Konkursu
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie.

2. UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikami konkursu jest młodzież – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie.

3. KATEGORIE KONKURSOWE
– prezentacja multimedialna na temat „Rozsławili Ziemię Brzozowską”.

4. CELE KONKURSU
– poszerzenie wiedzy o znanych, wybitnych postaciach wywodzących się z Ziemi Brzozowskiej
– poznanie historii i kultury najbliższej okolicy
– wychowanie młodego pokolenia do bycia aktywnym świadkiem wartości
– kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji różnych kultur
– inspirowanie młodzieży do działań kreatywnych
– rozwijanie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
– warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie prezentacji multimedialnej opracowanej w programie PowerPoint (min 20 slajdów) na płycie i dostarczenie prac na adres: Zespół Szkół Budowlanych, ul. Słoneczna 6, 36-200 Brzozów, w terminie nieprzekraczalnym do 15.05.2015r.

6. FORMAT I TREŚĆ PRACY
– każdy uczestnik wykonuje 1 pracę konkursową
– z każdej szkoły można dostarczyć maksymalnie 5 prac
– praca powinna obejmować tematykę określoną w tytule i celach konkursu
– każda prezentacja powinna zawierać slajd końcowy zawierający imię i nazwisko, klasę, nazwę szkoły, adres zamieszkania, numer telefonu opiekuna
– prace muszą być pracami samodzielnymi nie zbiorowymi.

7. OCENA PRAC
Wykonane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
Komisja Konkursowa oceniając prace będzie miała na uwadze:
– zgodność z tematem i celami konkursu
– ciekawe i twórcze ujęcie tematu pracy
– estetyka i efekt wizualny
– bogactwo zastosowanych w pracach form wyrazu (obrazy, teksty, komentarze, muzyka)
– animacja prezentacji

8.OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD
– Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22.05.2015r.
– O wynikach konkursu i terminie wręczania nagród opiekunowie zostaną poinformowani drogą telefoniczną.
– Komisja Konkursowa przyzna trzy nagrody za I, II i III miejsce ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Brzozowie.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– Regulamin Konkursu zostanie przesłany do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych
w Brzozowie.
– Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
-Wszelkie informacje o konkursie zostaną umieszczone na stronie internetowej www.zsbbrzozow.pl

image_pdfimage_print