Kucharz

kucharzKucharz przygotowuje potrawy i napoje w punktach małej gastronomii, stosując odpowiednie narzędzia, maszyny i urządzenia, ocenia i dobiera surowce i półprodukty, dokonuje ich oceny w oparciu o normy i receptury gastronomiczne, sporządza kalkulację potraw i napojów, oblicza ich wartość energetyczną, wydaje przygotowane potrawy, dbając o ich estetyczne wykończenie.

W czasie 3-letniego pobytu w szkole nauczysz się między innymi :

• wykonywania wszystkich czynności związanych z przygotowywaniem typowych potraw i napojów,
• organizowania prac porządkowych,
• prawidłowego przechowywania i magazynowania artykułów spożywczych, surowców, półproduktów i produktów kulinarnych.

Wiedzę ogólną i zawodową uczniowie zdobywają w czasie 3 dni w tygodniu w szkole. Praktyczna nauka zawodu (2 dni w tygodniu) odbywa się w zakładach pracy.

Powyższe umiejętności zdobędziesz w ramach KWALIFIKACJI:

• TG.07. Sporządzanie potraw i napojów.

Po ukończeniu szkoły będziesz mógł pracować :kucharz2

• w barach szybkiej obsługi,
• w punktach małej gastronomii,
• w szpitalach,
• w szkołach, przedszkolach,
• w  internatach,
• w restauracjach i kawiarniach,
• w hotelach, stołówkach, zakładach gastronomicznych,
• w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.

Absolwent może uzyskać dyplom technika żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji :

TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Gastronomia, w obszarze której pracuje kucharz, jest branżą usługową. Według prowadzonych analiz rynek gastronomiczny jest wciąż rozwijającym się obszarem.

Kucharz to zawód obarczony najmniejszym ryzykiem bezrobocia .