Matura 2021 – informacja dla uczniów i absolwentów

OKE w Krakowie informuje, że w roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej.

W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej. Absolwent/uczeń, przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (zał. 30.)  do dyrektora szkoły macierzystej do 8 lutego 2021 r.

Informujemy, że w roku 2021 absolwent/uczeń nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego. Jeżeli absolwent/uczeń nie zamierza przestąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, musi dokonać korekty w deklaracji złożonej do szkoły j – do 8 lutego 2021 r. (przekazać zaktualizowaną deklarację – wariant A).

W związku z zaistniałymi zmianami w egzaminie maturalnym każda osoba, która złożyła deklarację maturalną ma obowiązek zgłosić się do sekretariatu szkoły w celu dokonania zmian w swojej deklaracji do dnia 8 lutego 2021 r.

Informacja dla uczniów i absolwentów szkół maturalnych – kliknij.

Aneksy do informatorów – omówienie wymagań egzaminacyjnych – kliknij.

Informatory – kliknij.

Aneks do informatora o egzamin ie maturalnym 2021 – kliknij.

image_pdfimage_print