Mechanik pojazdów samochodowych

mech2Mechanik pojazdów samochodowych to kierunek związany z naprawą pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych.  Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

W czasie 3-letniego pobytu w szkole nauczysz się między innymi :
• użytkowania pojazdów samochodowych,
• diagnozowania pojazdów samochodowych,
• naprawiania pojazdów samochodowych,
• kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Wiedzę ogólną i zawodową uczniowie zdobywają w czasie 3 dni w tygodniu w szkole. Praktyczna nauka zawodu     (2 dni w tygodniu) odbywa się w zakładach pracy.

Zarobki uczniów: klasa I -170,22 zł, klasa II – 212,78 zł, klasa III – 255,34 zł

Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych absolwent ma możliwość zdawania egzaminu czeladniczego.

Po ukończeniu szkoły będziesz mógł pracować :
• w stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,mech1
• w zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
• w salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
• w przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
• w przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
• w firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

 
Dynhttp://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-female-mechanic-near-car-accident-illustration-white-background-image33097616amiczny wzrost liczby pojazdów na drogach wymusza na gospodarce zwiększenie ilości specjalistów, którzy wykonując rzetelnie swoje zadania zawodowe, zaspokoją zapotrzebowanie na usługi w branży motoryzacyjnej.