Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

    Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych może wykonywać zadania zawodowe związane z wykonywaniem robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz budową i remontem węzłów ciepłowniczych. Może wykonywać roboty związane z montażem i remontem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i gazowych.

W czasie 3-letniego pobytu w szkole nauczysz się między innymi:hydr2

 • prowadzenia robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych,
 • wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych,
 • wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych,
 • montowania urządzeń sanitarnych.

Powyższe umiejętności zdobędziesz w ramach KWALIFIKACJI:

 • BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

Wiedzę ogólną uczniowie zdobywają w czasie 3 dni w tygodniu w szkole. Praktyczna nauka zawodu (2 dni w tygodniu) odbywa się w warsztatach szkolnych. W przypadku gdy nie zostanie zebrana odpowiednia liczba uczniów, szkolenie może odbywać się w zakładach pracy a wiedza zawodowa zdobywana jest na miesięcznych kursach wyjazdowych.

Po ukończeniu szkoły będziesz mógł pracować:7_monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

 • w  zakładach przemysłowych i usługowych,
 • w placówkach administracyjnych i oświatowych,
 • w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych,
 • w innych zakładach usługowych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwent może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik inżynierii sanitarnej po potwierdzeniu kwalifikacji:

 • BD.22. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych,
 • uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Monter sieci i instalacji sanitarnych to popularny hydraulik. Jest to zawód ceniony, bardzo potrzebny i lubiany w kraju, jak i w Europie. Obecnie na rynku zauważalny jest brak fachowców tej branży.