Murarz-tynkarz

      Zawód murarz-tynkarz wiąże się z wykonywaniem z kamienia, cegły, bloków, pustaków i innych materiałów elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynków, budowli oraz prowadzeniem w tym zakresie prac remontowych i konserwatorskich.

W czasie 3-letniego pobytu w szkole nauczysz się między innymi:murarz4

  • wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,
  • wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych,
  • wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
  • wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych,
  • wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

 

Powyższe umiejętności zdobędziesz w ramach KWALIFIKACJI:
BD.14 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

 

Wiedzę ogólną i zawodową uczniowie zdobywają w czasie 3 dni w tygodniu w szkole. Praktyczna nauka zawodu (2 dni w tygodniu) odbywa się w warsztatach szkolnych. W przypadku gdy nie zostanie zebrana odpowiednia liczba uczniów szkolenie może odbywać się w zakładach pracy a wiedza zawodowa zdobywana jest na miesięcznych kursach wyjazdowych.

tynkarz

 

Po ukończeniu szkoły będziesz mógł pracować:

  • w przedsiębiorstwach budowlanych,
  • w ramach własnej działalności gospodarczej,
  • w zakładach remontowo – budowlanych.

 

  Ze względu na perspektywiczne plany budownictwa mieszkaniowego, jak również konieczność prowadzenia prac remontowo-budowlanych w istniejących obiektach, zapotrzebowanie na murarzy będzie się utrzymywać na wysokim poziomie.

 

.