BAZA SZKOŁY

BAZA SZKOŁY

sz
Od początku swojego istnienia nasza szkoła dążyła do wypracowania optymalnych warunków wielostronnego rozwoju osobowości uczniów, stwarzania im korzystnych warunków dla rozwoju zainteresowań oraz kształtowania umiejętności w różnych dziedzinach wiedzy.
Zespół Szkół Budowlanych kształci młodzież na wysokim poziomie, który gwarantuje bardzo dobre przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz do egzaminów maturalnych. W naszej szkole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Jesteśmy szkołą, która kształci i wychowuje. Wspieramy indywidualny rozwój ucznia.

STAN BAZY LOKALOWEJ     
W naszej szkole znajduje się:
• 20 klasopracowni:
Sale numer 1 , 3, 21- klasopracownie przedmiotów zawodowych
Sale numer 22,35 –klasopracownie języka polskiego

22

Sale numer 9, 18,23, 24 ,37- klasopracownie języków obcych
Sale numer 6,7 – klasopracownie matematyczne
Sale numer 32 – klasopracownia komputerowa

32

Sala numer 34- klasopracownia komputerowa z pracownią geodezyjną

Sala numer 38-klasopracownia komputerowa z pracownią projektową

38

Sala numer 8 – klasopracownia historii
Sala numer 19 –klasopracownia geograficzna
Sala numer 36 –klasopracownia fizyki
Sala numer 25- klasopracownia religii
Sala numer 5- gabinet pedagoga szkolnego
Sala „P”- laboratorium drogowe
• biblioteka z czytelnią i centrum multimedialnym

bibliopteka

•  sala gimnastyczna z balkonem widokowym

sala

• siłownia
• fitness park ( plenerowa siłownia)

siłownia
• boisko sportowe
• warsztaty szkolne

warsztaty

•sklepik szkolny
• punkt doradztwa zawodowego
• sekretariat