OD 15 CZERWCA — SKŁADANIE WNIOSKÓW DO SZKOŁY

 Kandydaci do klas:

  • Technikum,
  • Szkoły Branżowej I Stopnia,
  • Liceum Ogólnokształcącego

 składają wnioski o przyjęcie do szkoły w terminie od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r.

Elektroniczny WNIOSEK o przyjęcie do szkoły  będzie dostępny od 15 czerwca 2020r., w systemie NABÓR pod linkiem: https://nabor.pcss.pl/brzozow/szkolaponadpodstawowa/  zakładka „Wypełnij wniosek”. Do systemu NABÓR można również wejść ze strony internetowej szkoły: https://zsbbrzozow.pl   zakładka „NABÓR ELEKTRONICZNY”.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Postępuj zgodnie z „Instrukcja elektronicznego wysyłania dokumentów składanych do szkoły ponadpodstawowej w systemie Nabór”.

Wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami, po wypełnieniu w Internecie należy  wydrukować, podpisać i złożyć w wymaganych terminach  w szkole pierwszego wyboru.
Można to zrobić  na trzy sposoby:

  1. Elektronicznie – poprzez system NABÓR.

Załączenie w systemie NABÓR skanów lub czytelnych zdjęć wniosku (podpisanego przez Kandydata i Rodziców) i wymaganych dokumentów. Należy postępować zgodnie z instrukcją: „Instrukcja elektronicznego wysyłania dokumentów składanych do szkoły ponadpodstawowej w systemie Nabór”.

  1. W formie papierowej – poprzez dostarczenie wydrukowanego wniosku wraz z załącznikami do szkoły.
  2. Pocztą tradycyjną – wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy przesłać listem poleconym priorytetem (aby mieć pewność, że dokumenty dotrą na czas). Jednocześnie prosimy o poinformowanie telefonicznie lub mailowo szkołę, że dokumenty wysłano pocztą i sprawdzeniu czy dotarły do szkoły.

Nasz adres: Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie, ul. Słoneczna 6, 36 – 200 Brzozów.

Wyjątkowo dla tych, którzy z jakichś powodów nie mają możliwości wypełnienia wniosku elektronicznie, udostępniamy wniosek w pliku PDF. Prosimy wydrukować go, wypełnić ręcznie, podpisać i koniecznie dostarczyć do szkoły.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru do klas pierwszych znajdują się  na stronie: https://nabor.pcss.pl/brzozow/szkolaponadpodstawowa/dokumenty  oraz na stronie internetowej naszej szkoły: https://zsbbrzozow.pl w zakładce DLA KANDYDATÓW lub NABÓR ELEKTRONICZNY.
W każdej sprawie pozostajemy do Państwa dyspozycji:

image_pdfimage_print