Odbiór wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

ŚWIADECTWA I DYPLOMY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE WYDAWANE BĘDĄ 31 SIERPNIA 2020 r. (poniedziałek) od godz.10:00 w następujących salach:

Kwalifikacja  BD.04 – klasa IIIc – sala 21,

Kwalifikacja  BD.04 – klasa IIIf – sala 24,

Kwalifikacja  BD.29 – klasa IIITB – sala 19,

Kwalifikacja  AU.20 – klasa IIId – sala 6,

Egzaminy poprawkowe – wszystkie kwalifikacje – sekretariat.

Wytyczne sanitarne dotyczące rozdania świadectw:

  • Na rozdanie świadectw może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych, nie będąca na kwarantannie.
  • Do budynku szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczka, przyłbica).
  • Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.
  • Czekając na odbiór dokumentów odbierający świadectwa zachowują odstęp co najmniej 1,5m oraz mają zakryte usta i nos.
  • Prosimy o zabranie własnego długopisu.
  • Przed wejściem do szkoły, obowiązuje zakaz tworzenia skupisk.

    Po świadectwo należy zgłosić się osobiście lub można również upoważnić inną osobę. Warunkiem niezbędnym do odbioru świadectwa przez osobę upoważnioną, jest posiadanie przez nią odpowiedniego pełnomocnictwa i Dowodu Osobistego.

    Nieodebrane 31 sierpnia świadectwa wydawane będą w sekretariacie szkoły od 1 września w godz. 9:00 – 13:00.
image_pdfimage_print