PARTNERSTWO NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO – “INTERREG”