Piekarz

Bäcker hält zwei frisch gebackene BrotePiekarz dostarcza na rynek pieczywo o dobrej jakości oraz wysokich walorach zdrowotnych. Dba o surowce najlepszej jakości, przechowuje je w odpowiednich warunkach. Wytwarza ciasta na różne rodzaje pieczywa, kształtuje wyroby, wypieka oraz przygotowuje je do sprzedaży.W czasie procesu edukacji oprócz kształcenia ogólnego uczniowie poznają elementy produkcji piekarskiej, wyposażenie techniczne piekarni oraz zasady funkcjonowania takiego typu zakładów w gospodarce rynkowej.

W czasie 3-letniego pobytu w szkole nauczysz się między innymi :

• przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich,
• sporządzania półproduktów piekarskich,
• dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie,
• prowadzenia rozrostu oraz wypieku pieczywa,
• obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich,
• przechowywania żywności.

Wiedzę ogólną uczniowie zdobywają w czasie 3 dni w tygodniu w szkole. Praktyczna nauka zawodu (2 dni w tygodniu) odbywa się w zakładach pracy. Ponadto uczniowie corocznie wyjeżdżają na miesięczny kurs dokształcający, gdzie zdobywają wiedzę zawodową.

Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie piekarz absolwent ma możliwość zdawania egzaminu czeladniczego.

Po ukończeniu szkoły będziesz mógł pracować :piekarz1

• w rzemieślniczych i przemysłowych zakładach piekarskich,
• w cukierniach,
• w zakładach gastronomicznych,
• w  punktach sprzedaży pieczywa,
• możesz również samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

 

Na rynkpiekarz3u pracy poszukiwani są pracownicy o kwalifikacjach piekarza ze znajomością tradycyjnych technologii wytwarzania pieczywa. Duże zapotrzebowanie na piekarzy jest w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.