Sprzedawca

 

sprzedawca1Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez sprzedawcę należy sprawna i kompetentna obsługa klienta w punktach sprzedaży detalicznej, wykonywanie czynności związanej z ruchem towarów, opakowań i środków pieniężnych. Organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdza towary pod względem ilościowym i jakościowym. Przygotowuje produkty do sprzedaży i ich wyeksponowania. Inkasuje należność za sprzedane produkty.

W czasie 3-letniego pobytu w szkole nauczysz się między innymi :

• fachowego i rzetelnego sprzedawania towaru,
• udzielania poradnictwa sprzedażowego zgodnie z zasadami kultury i etyki pracy,
• przechowywania i konserwowania towarów zgodnie z obowiązującymi normami,
• zorganizowania i wykorzystywania urządzeń sklepowych do ekspozycji i sprzedaży towarów,
• sporządzania dokumentacji sklepowej,
• prowadzenia rozmowy sprzedażowej w języku obcym,
• posługiwania się wybranymi programami komputerowymi.

Wiedzę ogólną uczniowie zdobywają w czasie 3 dni w tygodniu w szkole. Praktyczna nauka zawodu (2 dni w tygodniu) odbywa się w zakładach pracy. Ponadto uczniowie corocznie wyjeżdżają na miesięczny kurs dokształcający, gdzie zdobywają wiedzę zawodową.

Powyższe umiejętności zdobędziesz w ramach KWALIFIKACJI:

• AU.20. Prowadzenie sprzedaży.

 Po ukończeniu szkoły będziesz mógł pracować : 

• w placówkach zajmujących się sprzedażą detaliczną, jak i hurtową.

Absolwent szksprzedawca2oły może uzyskać dyplom:

technik handlowiec – po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji :

AU.25. Prowadzenie działalności handlowej lub

technik księgarstwa – po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji:

AU.24. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.