Sprzedawca

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez sprzedawcę należy sprawna i kompetentna obsługa klienta w punktach sprzedaży detalicznej, wykonywanie czynności związanych z ruchem towarów, opakowań i środków pieniężnych. Organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdza towary pod względem ilościowym i jakościowym. Przygotowuje produkty do sprzedaży i ich wyeksponowania. Inkasuje należność za sprzedane produkty.

Informacje dodatkowe.

Absolwent szkoły może uzyskać dyplom:

 • technik handlowiec – po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji : AU.25. Prowadzenie działalności handlowej
 • technik księgarstwa – po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji: AU.24. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej
 • oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • AU20. Prowadzenie sprzedaży.

Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie sprzedawca będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • fachowego i rzetelnego sprzedawania towaru,
 • udzielania poradnictwa sprzedażowego zgodnie z zasadami kultury i etyki pracy,
 • przechowywania i konserwowania towarów zgodnie z obowiązującymi normami,
 • zorganizowania i wykorzystywania urządzeń sklepowych do ekspozycji i sprzedaży towarów,
 • sporządzania dokumentacji sklepowej,
 • prowadzenia rozmowy sprzedażowej w języku obcym,
 • posługiwania się wybranymi programami komputerowymi.

Sprzedawca znajdzie zatrudnienie:

 • w placówkach zajmujących się sprzedażą detaliczną, jak i hurtową.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Wiedzę ogólną uczniowie zdobywają w czasie 3 dni w tygodniu w szkole. Praktyczna nauka zawodu (2 dni w tygodniu) odbywa się w zakładach pracy. Ponadto uczniowie corocznie wyjeżdżają na miesięczny kurs dokształcający, gdzie zdobywają wiedzę zawodową.

sprzedawca1

 sprzedawca2