Stolarz

Wood working toolsStolarz uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi i eksploatacji nowoczesnych maszyn stolarskich, technologii drewna i materiałoznawstwa. Wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych takie jak: meble, okna, drzwi, schody, okładziny ścienne, itp. Klasyfikuje materiały z drewna i tworzyw drzewnych oraz kwalifikuje wyroby stolarskie do naprawy.

W czasie 3-letniego pobytu w szkole nauczysz się między innymi :
• wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
• wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń, stosowanych w stolarstwie,
• wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

Wiedzę ogólną uczniowie zdobywają w czasie 3 dni w tygodniu w szkole. Praktyczna nauka zawodu (2 dni w tygodniu) odbywa się w zakładach pracy. Ponadto uczniowie corocznie wyjeżdżają na miesięczny kurs dokształcający, gdzie zdobywają wiedzę zawodową.

Carpenter working on a shape tool machine
Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie stolarz absolwent ma możliwość zdawania egzaminu czeladniczego.

Po ukończeniu szkoły będziesz mógł pracować :

• w zakładach przemysłu meblarskiego,
• w tartakach, na budowach,
• w zakładach stolarki budowlanej,
• prowadzić własną działalność gospodarczą,
• we wszelkich innych zakładach przerabiających drewno i tworzywa drzewne.

  Zawód stolarza stolarz2ma długoletnią tradycję, jest nadal atrakcyjny i rozwojowy.