Stypendysta Prezesa Rady Ministrów w naszej szkole

     Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem (średnia ocen minimum 4,75), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując z niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

     Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

    W roku szkolnym 2016/2017 w naszej szkole stypendium to otrzymał uczeń klasy IV Technikum Nr II technik geodeta Dominik Paszkaniak. Gratulujemy!

zobacz zdjęcia

 

image_pdfimage_print