„SZUKANIE POMOCY JEST OZNAKĄ SIŁY, NIE SŁABOŚCI”

Szanowni Państwo. W czasie pracy zdalnej pedagog szkolny jest do dyspozycji uczniów, rodziców/ opiekunów oraz nauczycieli za pośrednictwem:

1.Strony internetowej szkoły: zsbbrzozow.pl – aktualności
2.Dziennika elektronicznego- aktualności dla uczniów, rodziców/ opiekunów oraz nauczycieli dotyczące pomocy psychologiczno- pedagogicznej, doradztwa zawodowego, pomocy materialnej, profilaktyki zdrowotnej, interwencji w sytuacjach trudnych.
3. Kontaktów indywidualnych – kontakt telefoniczny: 133068666

Pracuję zdalnie ze szkoły, a także z domu. Jeśli istnieje potrzeba kontaktu bezpośredniego (z przestrzeganiem zasad higieny covidowej) – chętnie umówię się na rozmowę w pokoju pedagoga w celu wsparcia ucznia, rodzica i nauczyciela w niezwłocznym rozwiązaniu problemu.  Wychodzę z założenia, że nie da się jednak wszystkich spraw rozwiązać przez telefon.

Zadania realizowane przez pedagoga szkolnego podczas zdalnego nauczania:

  • Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  • Na bieżąco, w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją, wskazywanie rodzicom/ opiekunom/, uczniom  – instytucji, organizacji świadczących pomoc  i wsparcie.
  • Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego.
  • Profilaktyka zdrowotna- przesyłanie informacji nt. radzenia sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia pandemią wirusem COVID-19, programy zdrowotne
  • Systematyczna współpraca z wychowawcami, nauczycielami w kwestiach wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.
  • Indywidualne porady, konsultacje, rozmowy.

Ewa Ścibor, pedagog szkolny

image_pdfimage_print