TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

tech arch2Technik architektury krajobrazu zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie planowania i projektowania terenów zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzorowania pielęgnacji parków, starodrzewu, produkowania roślin ozdobnych. Technik architektury krajobrazu prace wykonuje na wolnym powietrzu, w szklarniach oraz w pomieszczeniach biurowych i pracowniach architektonicznych.

W czasie 4-letniego pobytu w szkole nauczysz się między innymi:
• urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień,
• pielęgnowania i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu,
• projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,
• prowadzenia uproszczonej rachunkowości, sporządzania kosztorysów oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

Powyższe umiejętności zdobędziesz w ramach specjalności zwanych KWALIFIKACJAMI:
•RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu,
•RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Po ukończeniu szkoły będziesz mógł pracować :
• w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
• w jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu,
• w jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu,
• w jednostkach administracji samorządowej, m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp.,
• w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody,
• u właścicieli obiektów krajobrazowych,tec harch1
• w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych.

Po ukończeniu nauki w technikum uczniowie mogą zdawać maturę, która jest przepustką na studia. Absolwent technikum wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia przede wszystkim na wydziałach architektury krajobrazu lub kształtowania terenów zieleni, ale również innych, zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami.