TECHNIK BUDOWNICTWA

Technik budownictwa to kierunek o 50-letniej tradycji w naszej szkole. Jest to jednak niezmiennie atrakcyjny zawód o dużych możliwościach na rynku pracy. Uczniowie tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do organizowania i prowadzenia prac budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego oraz kontroli i oceny jakości wykonywanych prac, wyrobów  i usług.

W czasie 4-letniego pobytu w szkole nauczysz się między innymi:

 • wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych,
 • wykonywania żelbetowych konstrukcji monolitycznych,technik budownictwa
 • montażu konstrukcji budowlanych,
 • organizowania i kontrolowania robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów,
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
 • organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej.

Powyższe umiejętności zdobędziesz w ramach specjalności zwanych KWALIFIKACJAMI:

 • BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno budowlanych,
 • BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Po ukończeniu szkoły będziesz mógł pracować:robty murarskie

 • w przedsiębiorstwach budowlanych,
 • w wytwórniach prefabrykatów,
 • w laboratoriach,
 • w nadzorach budowlanych,
 • w administracjach budynków,
 • w biurach projektów,
 • prowadzić własną firmę budowlaną.

Po zakończeniu nauki możesz przystąpić do zdawania matury, która jest przepustką na studia. Wyposażony w wiedzę i umiejętności możesz podjąć dalsze kształcenie, przede wszystkim na wydziałach budownictwa i architektury, ale również innych, zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami.

Obecnie w Polsce i w krajach Unii Europejskiej następuje ogromny rozwój budownictwa.

Coraz częściej poszukiwani są fachowcy tej branży.