TECHNIK BUDOWNICTWA


Technik budownictwa to kierunek o 50-letniej tradycji w naszej szkole. Jest to jednak niezmiennie atrakcyjny zawód o dużych możliwościach na rynku pracy. Uczniowie tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do organizowania i prowadzenia prac budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego oraz kontroli i oceny jakości wykonywanych prac, wyrobów  i usług.

W czasie 4-letniego pobytu w szkole nauczysz się między innymi:

Powyższe umiejętności zdobędziesz w ramach specjalności zwanych KWALIFIKACJAMI:

Po ukończeniu szkoły będziesz mógł pracować:robty murarskie

Po zakończeniu nauki możesz przystąpić do zdawania matury, która jest przepustką na studia. Wyposażony w wiedzę i umiejętności możesz podjąć dalsze kształcenie, przede wszystkim na wydziałach budownictwa i architektury, ale również innych, zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami.

Obecnie w Polsce i w krajach Unii Europejskiej następuje ogromny rozwój budownictwa.

Coraz częściej poszukiwani są fachowcy tej branży.