TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

     Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest nowym szerokoprofilowym, przyszłościowym zawodem. Stanowi on odpowiedź na zmieniającą się strukturę źródeł energii, wśród których szczególną rolę stanowią źródła o charakterze niekonwencjonalnym. Wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnych oraz konieczność ograniczania emisji dwutlenku węgla sprawiają, że rośnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii:6

 • słoneczną,
 • wiatrową,
 • wodną,
 • geotermalną,
 • biomasą.

Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej kraje członkowskie muszą zwiększyć udział energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych do 20% w roku 2020 r. W Polsce udział ten wynosi obecnie ok. 7%, a to oznacza, że w najbliższym czasie można oczekiwać dużego zainteresowania energetyką odnawialną tak ze strony państwa, jak i inwestorów indywidualnych. Według „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku” największy wzrost produkcji energii spodziewany jest w energetyce wiatrowej, produkcji biogazu i biomasy. Istotnym uzupełnieniem oferty dużych systemów energetyki odnawialnej są małe, zdecentralizowane instalacje w budownictwie, takie jak panele słoneczne, panele fotowoltaiczne bądź kotły na biomasę. Energia geotermalna znajdzie z kolei zastosowanie w budynkach publicznych. Na dachach naszych domów pojawia się coraz więcej kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, a kotły na biomasę i pompy ciepła są już powszechnie stosowane.
Zmiany te wymuszają sukcesywne przygotowanie profesjonalnych kadr. Do montażu, eksploatacji i serwisowania tych urządzeń poszukiwani będą technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

W czasie 4-letniego pobytu w szkole nauczysz się między innymi:9

 • organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Powyższe umiejętności zdobędziesz w ramach specjalności zwanych KWALIFIKACJAMI:
BD.17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
• BD.18  Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Po ukończeniu szkoły będziesz mógł pracować :4

 • w firmach zajmujących się montażem kotłowni ekologicznych,
 • w firmach dystrybutorskich i doradczych zajmujących się urządzeniami odnawialnych źródeł energii, hurtowniach instalatorstwa sanitarnego,
 • w firmach zajmujących się energetyką wodną, energetyką wiatrową, energetyką geotermalną, energetyką wodorową,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się przepisami prawa i normami dotyczącymi ochrony środowiska,
 • w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • w ramach samodzielnej działalności usługowej, montując instalacje słoneczne, pompy ciepła i kotły na biomasę.

Po zakończeniu nauki możesz przystąpić do zdawania matury, która jest przepustką na studia. Wyposażony w wiedzę i umiejętności możesz podjąć dalsze kształcenie, przede wszystkim na wydziałach budownictwa i inżynierii środowiska, wydziałach związanych z energią odnawialną oraz innych, zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami.

Biorąc pod uwagę intensywny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, można stwierdzić, iż zawód ten jest zawodem PRZYSZŁOŚCI.