TECHNIK GEODETA

 

 


BEZPIECZNA SZKOŁA- PRZYJAŹNI NAUCZYCIELE- DOBRY ZAWÓD-        od kwietnia 2017 nowa pracownia informatyki geodezyjnej !!!           -współczesne komputery oraz programy do obliczeń geodezyjnych i tworzenia map : TurboMap, WinKalk, MikroMap-         praca w terenie z wykorzystaniem nowoczesnego zestawu GPS i elektronicznych tachimetrów.

 

6 zobacz- geodezja w szkole

 

Technik geodeta to atrakcyjny, rozwojowy zawód o dużych możliwościach na rynku pracy. Ogólnie związany jest z pracami pomiarowymi w terenie i późniejszym ich opracowaniem. Oczywiście zarówno prace terenowe jak i obliczeniowe  wspomagane są nowoczesnymi systemami pomiarowymi oraz technologią komputerową.

W czasie 4-letniego pobytu w szkole nauczysz się między innymi:

– stosować obowiązujące przepisy prawa geodezyjnego i kartograficznego,59782_120515451336228_6099327_n

– dokonywać pomiarów geodezyjnych,

–  tworzyć plany realizacyjne obiektów budowlanych,

– sporządzać kosztorysy prac geodezyjnych,

– prowadzić dokumentację techniczną wykonanych prac,

– opracowywać i rysować mapy,

– prowadzić ewidencję gruntów i budynków,

– wykonać rozgraniczenia, podziały, scalenia i wywłaszczenia nieruchomości,

– wykonywać prace operatora urządzeń komputerowych i ploterów,

– inwentaryzować sieci technicznego uzbrojenia terenu.

 

Powyższe umiejętności zdobędziesz w ramach specjalności zwanych KWALIFIKACJAMI. Będzie ich dwie:

  1. Wykonywanie pomiarów geodezyjnych oraz opracowywanie wyników pomiarów.
  2. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

16

 

Po ukończeniu Szkoły będziesz mógł pracować:

  • w firmach geodezyjnych, budowlanych czy inżynieryjnych;

  • w firmach drogowych budujących i utrzymujących drogi i obiekty mostowe;

  • w biurach projektowych;

  • w instytucjach związanych z działalnością kartograficzną;

  • w organach administracji państwowej i samorządowej (urzędy gmin, miast).

 

Będziesz mógł również- po spełnieniu określonych wymagań- prowadzić własną działalność geodezyjną.

 

 Jeśli interesują Cię jak powstają mapy, lubisz spędzać czas
zarówno na świeżym powietrzu jak i przed komputerem –
GEODEZJA to kierunek dla CIEBIE !!!

czytaj o konkursie.