TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

image_pdfimage_print

       Technik robót wykończeniowych to zawód bardzo wszechstronny, ciekawy, wymagający szerokiej wiedzy z dziedziny budownictwa. Daje on kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, głównie związanych z wykańczaniem budynków.

       Technik robót wykończeniowych pracuje zazwyczaj w zespole. Jego przełożonym może być np. kierownik. Może również sam pełnić rolę kierownika zespołu, będąc liderem, wyznaczając zadania i kontrolując postępy prac wykończeniowych.2

     Różnorodność robót, które ma do wykonania, wynika ze specyfiki budynków, stosowanych materiałów i narzędzi oraz stosowanej technologii. W ramach swojej pracy może on wykonywać montaż suchej zabudowy, roboty glazurnicze, posadzkarskie, malarsko – tapeciarskie oraz okładzinowe (z płytek ceramicznych, desek, płyt, paneli, itp.). Do zastosowania odpowiednich materiałów (zaprawy, płyty, glazura, panele, farby, tapety itp.) potrzebna jest szeroka wiedza na temat ich właściwości. Technik robót wykończeniowych w budownictwie powinien także bardzo dobrze znać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poza kwalifikacjami zawodowymi ważne są kompetencje personalne i społeczne. Absolwent technikum powinien wykazywać się zaangażowaniem w wykonywaną pracę. Powinno go cechować wyczucie proporcji, piękna i estetyki, co ma wpływ na efekt końcowy jego prac.

W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje fachowców. Absolwenci kierunku ,,Technik robót wykończeniowych w budownictwie’’ są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych.

W czasie 4-letniego pobytu w szkole nauczysz się między innymi:

 • wykonywania robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych,
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
 • montażu, użytkowania i demontażu rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych,
 • koordynowania prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych,
 • organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych,
 • sporządzania kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie.

Powyższe umiejętności zdobędziesz w ramach specjalności zwanych KWALIFIKACJAMI:

 • BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych,
 • BD.21 Organizacja,  kontrola i sporządzanie kosztorysów  robót budowlanych.

 Technik robót wykończeniowych w budownictwie  może być zatrudniony:1

 • w przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi budowlane,
 • w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących usługi remontowo – budowlane,
 • w zakładach rzemieślniczych,
 • prowadzić własną działalność (firmę remontowo – budowlaną),
 • na budowach prowadzonych za granicą,
 • w firmach prowadzących roboty wykończeniowe.