Zasady funkcjonowania szkoły od 19 kwietnia 2021 r.

Od 19 kwietnia 2021 r. na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, stacjonarnie mogą być prowadzone zajęcia praktyczne tylko z uczniami, którzy przystępują w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Jak wynika z rozporządzenia od 19.04.2021 r. w szkole( na warsztatach szkolnych) będą prowadzone w formie stacjonarnej zajęcia praktyczne tylko dla uczniów III klas szkoły branżowej I stopnia. W związku z tym w najbliższym tygodniu odbędą się stacjonarne zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych dla uczniów klasy IIIc oraz IIIf – zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

 Również w najbliższym tygodniu na praktyczną naukę zawodu wracają młodociani pracownicy ale tylko klas III szkoły branżowej I stopnia, pod warunkiem, że u pracodawców nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów ( klasa IIId oraz IIIf).

                W dalszym ciągu będą realizowane w formie stacjonarnej w szkole konsultacje z przedmiotów, z których uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego.

                Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkoły zostają przedłużone do 25 kwietnia.

Prosimy o bieżące śledzenie e-dziennika, strony internetowej szkoły oraz facebooka szkolnego.

Informacja MEiN – kliknij.

image_pdfimage_print